समलिंगी विवाह गरे मीना र सीमाले

धनगढी, २३ असार– अल्पसंख्यक जातीमा सूचीकृत वादी समुदायका दुई किशोरीले समलिंगी विवाह गरेका छन् ।

कैलालीको लम्बी –चुहा नगरपालिका–१, बल्चौरकी १९ वर्षीया मीना वादी र बर्दिया तारातालकी १८ वर्षीया सीमा वादीले समलिंगी विवाह गरेका हुन् ।
विगत आठ वर्षदेखि एक आपसको मायाजालमा फसेका मीना र सीमाले गत फागुन महिनामा घरबाट भागेर समलिंगी विवाह गरेका हुन् । बर्दियाकी सीमा कैलालीको बल्चौरमा रहेकी दिदीको घरमा आइरहन्थिन्, त्यतिबेला आफूसँग परिचय भई मायाजालमा फसेपछि आफूहरुर्ला समलिंगी विवाह गरेका मीनाले बताइन् । र उनीहरुका अनुसार मीना श्रीमान हुन भने सीमा श्रीमती ।

मीना केटी भए पनि व्यवहार, कपडा लगाउने स्टाइल, बोल्ने शैली केटाजस्ता भएकोले आफूले मन पराई मीनालाई श्रीमान् मानेर आफूले विवाह गरेको सीमाले बताइन् ।
–राजधानी दैनिकबाट

- See more at: http://kathmandutoday.com/2015/07/115466.html#sthash.MJE3rK5P.dpuf

धनगढी, २३ असार– अल्पसंख्यक जातीमा सूचीकृत वादी समुदायका दुई किशोरीले समलिंगी विवाह गरेका छन् ।

कैलालीको लम्बी –चुहा नगरपालिका–१, बल्चौरकी १९ वर्षीया मीना वादी र बर्दिया तारातालकी १८ वर्षीया सीमा वादीले समलिंगी विवाह गरेका हुन् ।
विगत आठ वर्षदेखि एक आपसको मायाजालमा फसेका मीना र सीमाले गत फागुन महिनामा घरबाट भागेर समलिंगी विवाह गरेका हुन् । बर्दियाकी सीमा कैलालीको बल्चौरमा रहेकी दिदीको घरमा आइरहन्थिन्, त्यतिबेला आफूसँग परिचय भई मायाजालमा फसेपछि आफूहरुर्ला समलिंगी विवाह गरेका मीनाले बताइन् । र उनीहरुका अनुसार मीना श्रीमान हुन भने सीमा श्रीमती ।

मीना केटी भए पनि व्यवहार, कपडा लगाउने स्टाइल, बोल्ने शैली केटाजस्ता भएकोले आफूले मन पराई मीनालाई श्रीमान् मानेर आफूले विवाह गरेको सीमाले बताइन् ।
–राजधानी दैनिकबाट

- See more at: http://kathmandutoday.com/2015/07/115466.html#sthash.MJE3rK5P.dpuf

धनगढी, २३ असार– अल्पसंख्यक जातीमा सूचीकृत वादी समुदायका दुई किशोरीले समलिंगी विवाह गरेका छन् ।

कैलालीको लम्बी –चुहा नगरपालिका–१, बल्चौरकी १९ वर्षीया मीना वादी र बर्दिया तारातालकी १८ वर्षीया सीमा वादीले समलिंगी विवाह गरेका हुन् ।
विगत आठ वर्षदेखि एक आपसको मायाजालमा फसेका मीना र सीमाले गत फागुन महिनामा घरबाट भागेर समलिंगी विवाह गरेका हुन् । बर्दियाकी सीमा कैलालीको बल्चौरमा रहेकी दिदीको घरमा आइरहन्थिन्, त्यतिबेला आफूसँग परिचय भई मायाजालमा फसेपछि आफूहरुर्ला समलिंगी विवाह गरेका मीनाले बताइन् । र उनीहरुका अनुसार मीना श्रीमान हुन भने सीमा श्रीमती ।

मीना केटी भए पनि व्यवहार, कपडा लगाउने स्टाइल, बोल्ने शैली केटाजस्ता भएकोले आफूले मन पराई मीनालाई श्रीमान् मानेर आफूले विवाह गरेको सीमाले बताइन् ।
–राजधानी दैनिकबाट

- See more at: http://kathmandutoday.com/2015/07/115466.html#sthash.MJE3rK5P.dpuf

धनगढी, २३ असार– अल्पसंख्यक जातीमा सूचीकृत वादी समुदायका दुई किशोरीले समलिंगी विवाह गरेका छन् ।

कैलालीको लम्बी –चुहा नगरपालिका–१, बल्चौरकी १९ वर्षीया मीना वादी र बर्दिया तारातालकी १८ वर्षीया सीमा वादीले समलिंगी विवाह गरेका हुन् ।
विगत आठ वर्षदेखि एक आपसको मायाजालमा फसेका मीना र सीमाले गत फागुन महिनामा घरबाट भागेर समलिंगी विवाह गरेका हुन् । बर्दियाकी सीमा कैलालीको बल्चौरमा रहेकी दिदीको घरमा आइरहन्थिन्, त्यतिबेला आफूसँग परिचय भई मायाजालमा फसेपछि आफूहरुर्ला समलिंगी विवाह गरेका मीनाले बताइन् । र उनीहरुका अनुसार मीना श्रीमान हुन भने सीमा श्रीमती ।

मीना केटी भए पनि व्यवहार, कपडा लगाउने स्टाइल, बोल्ने शैली केटाजस्ता भएकोले आफूले मन पराई मीनालाई श्रीमान् मानेर आफूले विवाह गरेको सीमाले बताइन् ।
–राजधानी दैनिकबाट

- See more at: http://kathmandutoday.com/2015/07/115466.html#sthash.MJE3rK5P.dpuf

धनगढी, २३ असार– अल्पसंख्यक जातीमा सूचीकृत वादी समुदायका दुई किशोरीले समलिंगी विवाह गरेका छन् ।

कैलालीको लम्बी –चुहा नगरपालिका–१, बल्चौरकी १९ वर्षीया मीना वादी र बर्दिया तारातालकी १८ वर्षीया सीमा वादीले समलिंगी विवाह गरेका हुन् ।
विगत आठ वर्षदेखि एक आपसको मायाजालमा फसेका मीना र सीमाले गत फागुन महिनामा घरबाट भागेर समलिंगी विवाह गरेका हुन् । बर्दियाकी सीमा कैलालीको बल्चौरमा रहेकी दिदीको घरमा आइरहन्थिन्, त्यतिबेला आफूसँग परिचय भई मायाजालमा फसेपछि आफूहरुर्ला समलिंगी विवाह गरेका मीनाले बताइन् । र उनीहरुका अनुसार मीना श्रीमान हुन भने सीमा श्रीमती ।

मीना केटी भए पनि व्यवहार, कपडा लगाउने स्टाइल, बोल्ने शैली केटाजस्ता भएकोले आफूले मन पराई मीनालाई श्रीमान् मानेर आफूले विवाह गरेको सीमाले बताइन् ।
–राजधानी दैनिकबाट

- See more at: http://kathmandutoday.com/2015/07/115466.html#sthash.MJE3rK5P.dpuf

धनगढी, २३ असार– अल्पसंख्यक जातीमा सूचीकृत वादी समुदायका दुई किशोरीले समलिंगी विवाह गरेका छन् ।

कैलालीको लम्बी –चुहा नगरपालिका–१, बल्चौरकी १९ वर्षीया मीना वादी र बर्दिया तारातालकी १८ वर्षीया सीमा वादीले समलिंगी विवाह गरेका हुन् ।
विगत आठ वर्षदेखि एक आपसको मायाजालमा फसेका मीना र सीमाले गत फागुन महिनामा घरबाट भागेर समलिंगी विवाह गरेका हुन् । बर्दियाकी सीमा कैलालीको बल्चौरमा रहेकी दिदीको घरमा आइरहन्थिन्, त्यतिबेला आफूसँग परिचय भई मायाजालमा फसेपछि आफूहरुर्ला समलिंगी विवाह गरेका मीनाले बताइन् । र उनीहरुका अनुसार मीना श्रीमान हुन भने सीमा श्रीमती ।

मीना केटी भए पनि व्यवहार, कपडा लगाउने स्टाइल, बोल्ने शैली केटाजस्ता भएकोले आफूले मन पराई मीनालाई श्रीमान् मानेर आफूले विवाह गरेको सीमाले बताइन् ।
–राजधानी दैनिकबाट

- See more at: http://kathmandutoday.com/2015/07/115466.html#sthash.MJE3rK5P.dpuf

धनगढी, २३ असार– अल्पसंख्यक जातीमा सूचीकृत वादी समुदायका दुई किशोरीले समलिंगी विवाह गरेका छन् ।

कैलालीको लम्बी –चुहा नगरपालिका–१, बल्चौरकी १९ वर्षीया मीना वादी र बर्दिया तारातालकी १८ वर्षीया सीमा वादीले समलिंगी विवाह गरेका हुन् ।
विगत आठ वर्षदेखि एक आपसको मायाजालमा फसेका मीना र सीमाले गत फागुन महिनामा घरबाट भागेर समलिंगी विवाह गरेका हुन् । बर्दियाकी सीमा कैलालीको बल्चौरमा रहेकी दिदीको घरमा आइरहन्थिन्, त्यतिबेला आफूसँग परिचय भई मायाजालमा फसेपछि आफूहरुर्ला समलिंगी विवाह गरेका मीनाले बताइन् । र उनीहरुका अनुसार मीना श्रीमान हुन भने सीमा श्रीमती ।

मीना केटी भए पनि व्यवहार, कपडा लगाउने स्टाइल, बोल्ने शैली केटाजस्ता भएकोले आफूले मन पराई मीनालाई श्रीमान् मानेर आफूले विवाह गरेको सीमाले बताइन् ।
–राजधानी दैनिकबाट

- See more at: http://kathmandutoday.com/2015/07/115466.html#sthash.MJE3rK5P.dpuf

धनगढी, २३ असार– अल्पसंख्यक जातीमा सूचीकृत वादी समुदायका दुई किशोरीले समलिंगी विवाह गरेका छन् ।

कैलालीको लम्बी –चुहा नगरपालिका–१, बल्चौरकी १९ वर्षीया मीना वादी र बर्दिया तारातालकी १८ वर्षीया सीमा वादीले समलिंगी विवाह गरेका हुन् ।
विगत आठ वर्षदेखि एक आपसको मायाजालमा फसेका मीना र सीमाले गत फागुन महिनामा घरबाट भागेर समलिंगी विवाह गरेका हुन् । बर्दियाकी सीमा कैलालीको बल्चौरमा रहेकी दिदीको घरमा आइरहन्थिन्, त्यतिबेला आफूसँग परिचय भई मायाजालमा फसेपछि आफूहरुर्ला समलिंगी विवाह गरेका मीनाले बताइन् । र उनीहरुका अनुसार मीना श्रीमान हुन भने सीमा श्रीमती ।

मीना केटी भए पनि व्यवहार, कपडा लगाउने स्टाइल, बोल्ने शैली केटाजस्ता भएकोले आफूले मन पराई मीनालाई श्रीमान् मानेर आफूले विवाह गरेको सीमाले बताइन् ।
–राजधानी दैनिकबाट

- See more at: http://kathmandutoday.com/2015/07/115466.html#sthash.MJE3rK5P.dpuf

धनगढी, २३ असार– अल्पसंख्यक जातीमा सूचीकृत वादी समुदायका दुई किशोरीले समलिंगी विवाह गरेका छन् ।

कैलालीको लम्बी –चुहा नगरपालिका–१, बल्चौरकी १९ वर्षीया मीना वादी र बर्दिया तारातालकी १८ वर्षीया सीमा वादीले समलिंगी विवाह गरेका हुन् ।
विगत आठ वर्षदेखि एक आपसको मायाजालमा फसेका मीना र सीमाले गत फागुन महिनामा घरबाट भागेर समलिंगी विवाह गरेका हुन् । बर्दियाकी सीमा कैलालीको बल्चौरमा रहेकी दिदीको घरमा आइरहन्थिन्, त्यतिबेला आफूसँग परिचय भई मायाजालमा फसेपछि आफूहरुर्ला समलिंगी विवाह गरेका मीनाले बताइन् । र उनीहरुका अनुसार मीना श्रीमान हुन भने सीमा श्रीमती ।

मीना केटी भए पनि व्यवहार, कपडा लगाउने स्टाइल, बोल्ने शैली केटाजस्ता भएकोले आफूले मन पराई मीनालाई श्रीमान् मानेर आफूले विवाह गरेको सीमाले बताइन् ।
–राजधानी दैनिकबाट

- See more at: http://kathmandutoday.com/2015/07/115466.html#sthash.MJE3rK5P.dpuf

धनगढी, २३ असार– अल्पसंख्यक जातीमा सूचीकृत वादी समुदायका दुई किशोरीले समलिंगी विवाह गरेका छन् ।

कैलालीको लम्बी –चुहा नगरपालिका–१, बल्चौरकी १९ वर्षीया मीना वादी र बर्दिया तारातालकी १८ वर्षीया सीमा वादीले समलिंगी विवाह गरेका हुन् ।
विगत आठ वर्षदेखि एक आपसको मायाजालमा फसेका मीना र सीमाले गत फागुन महिनामा घरबाट भागेर समलिंगी विवाह गरेका हुन् । बर्दियाकी सीमा कैलालीको बल्चौरमा रहेकी दिदीको घरमा आइरहन्थिन्, त्यतिबेला आफूसँग परिचय भई मायाजालमा फसेपछि आफूहरुर्ला समलिंगी विवाह गरेका मीनाले बताइन् । र उनीहरुका अनुसार मीना श्रीमान हुन भने सीमा श्रीमती ।

मीना केटी भए पनि व्यवहार, कपडा लगाउने स्टाइल, बोल्ने शैली केटाजस्ता भएकोले आफूले मन पराई मीनालाई श्रीमान् मानेर आफूले विवाह गरेको सीमाले बताइन् ।
–राजधानी दैनिकबाट

- See more at: http://kathmandutoday.com/2015/07/115466.html#sthash.MJE3rK5P.dpuf

धनगढी, २३ असार– अल्पसंख्यक जातीमा सूचीकृत वादी समुदायका दुई किशोरीले समलिंगी विवाह गरेका छन् ।

कैलालीको लम्बी –चुहा नगरपालिका–१, बल्चौरकी १९ वर्षीया मीना वादी र बर्दिया तारातालकी १८ वर्षीया सीमा वादीले समलिंगी विवाह गरेका हुन् ।
विगत आठ वर्षदेखि एक आपसको मायाजालमा फसेका मीना र सीमाले गत फागुन महिनामा घरबाट भागेर समलिंगी विवाह गरेका हुन् । बर्दियाकी सीमा कैलालीको बल्चौरमा रहेकी दिदीको घरमा आइरहन्थिन्, त्यतिबेला आफूसँग परिचय भई मायाजालमा फसेपछि आफूहरुर्ला समलिंगी विवाह गरेका मीनाले बताइन् । र उनीहरुका अनुसार मीना श्रीमान हुन भने सीमा श्रीमती ।

मीना केटी भए पनि व्यवहार, कपडा लगाउने स्टाइल, बोल्ने शैली केटाजस्ता भएकोले आफूले मन पराई मीनालाई श्रीमान् मानेर आफूले विवाह गरेको सीमाले बताइन् ।
–राजधानी दैनिकबाट

- See more at: http://kathmandutoday.com/2015/07/115466.html#sthash.MJE3rK5P.dpuf

धनगढी, २३ असार– अल्पसंख्यक जातीमा सूचीकृत वादी समुदायका दुई किशोरीले समलिंगी विवाह गरेका छन् ।

कैलालीको लम्बी –चुहा नगरपालिका–१, बल्चौरकी १९ वर्षीया मीना वादी र बर्दिया तारातालकी १८ वर्षीया सीमा वादीले समलिंगी विवाह गरेका हुन् ।
विगत आठ वर्षदेखि एक आपसको मायाजालमा फसेका मीना र सीमाले गत फागुन महिनामा घरबाट भागेर समलिंगी विवाह गरेका हुन् । बर्दियाकी सीमा कैलालीको बल्चौरमा रहेकी दिदीको घरमा आइरहन्थिन्, त्यतिबेला आफूसँग परिचय भई मायाजालमा फसेपछि आफूहरुर्ला समलिंगी विवाह गरेका मीनाले बताइन् । र उनीहरुका अनुसार मीना श्रीमान हुन भने सीमा श्रीमती ।

मीना केटी भए पनि व्यवहार, कपडा लगाउने स्टाइल, बोल्ने शैली केटाजस्ता भएकोले आफूले मन पराई मीनालाई श्रीमान् मानेर आफूले विवाह गरेको सीमाले बताइन् ।
–राजधानी दैनिकबाट

- See more at: http://kathmandutoday.com/2015/07/115466.html#sthash.MJE3rK5P.dpuf

धनगढी, २३ असार– अल्पसंख्यक जातीमा सूचीकृत वादी समुदायका दुई किशोरीले समलिंगी विवाह गरेका छन् ।

कैलालीको लम्बी –चुहा नगरपालिका–१, बल्चौरकी १९ वर्षीया मीना वादी र बर्दिया तारातालकी १८ वर्षीया सीमा वादीले समलिंगी विवाह गरेका हुन् ।
विगत आठ वर्षदेखि एक आपसको मायाजालमा फसेका मीना र सीमाले गत फागुन महिनामा घरबाट भागेर समलिंगी विवाह गरेका हुन् । बर्दियाकी सीमा कैलालीको बल्चौरमा रहेकी दिदीको घरमा आइरहन्थिन्, त्यतिबेला आफूसँग परिचय भई मायाजालमा फसेपछि आफूहरुर्ला समलिंगी विवाह गरेका मीनाले बताइन् । र उनीहरुका अनुसार मीना श्रीमान हुन भने सीमा श्रीमती ।

मीना केटी भए पनि व्यवहार, कपडा लगाउने स्टाइल, बोल्ने शैली केटाजस्ता भएकोले आफूले मन पराई मीनालाई श्रीमान् मानेर आफूले विवाह गरेको सीमाले बताइन् ।
–राजधानी दैनिकबाट

- See more at: http://kathmandutoday.com/2015/07/115466.html#sthash.MJE3rK5P.dpuf

धनगढी, २३ असार– अल्पसंख्यक जातीमा सूचीकृत वादी समुदायका दुई किशोरीले समलिंगी विवाह गरेका छन् ।

कैलालीको लम्बी –चुहा नगरपालिका–१, बल्चौरकी १९ वर्षीया मीना वादी र बर्दिया तारातालकी १८ वर्षीया सीमा वादीले समलिंगी विवाह गरेका हुन् ।
विगत आठ वर्षदेखि एक आपसको मायाजालमा फसेका मीना र सीमाले गत फागुन महिनामा घरबाट भागेर समलिंगी विवाह गरेका हुन् । बर्दियाकी सीमा कैलालीको बल्चौरमा रहेकी दिदीको घरमा आइरहन्थिन्, त्यतिबेला आफूसँग परिचय भई मायाजालमा फसेपछि आफूहरुर्ला समलिंगी विवाह गरेका मीनाले बताइन् । र उनीहरुका अनुसार मीना श्रीमान हुन भने सीमा श्रीमती ।

मीना केटी भए पनि व्यवहार, कपडा लगाउने स्टाइल, बोल्ने शैली केटाजस्ता भएकोले आफूले मन पराई मीनालाई श्रीमान् मानेर आफूले विवाह गरेको सीमाले बताइन् ।
–राजधानी दैनिकबाट

 
 

सम्बन्धित सामग्री

सशस्त्र प्रहरीले अब आफ्नै विवेकले गोली चलाउन सक्ने

काठमाण्डु, २२ असार – सशस्त्र प्रहरीका बलको नयाँ नियमावलीले सशस्त्र कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा आवश्यक परे आफैंले निर्णय गरी गोली हान्न सक्ने अधिकार दिएको छ...

कर्मचारीको परिचय(Staff Profile)

Copy Right © 2014 Koshi FM 93.4 MHz. All rights reserved.