• 05:00 am-05:45 am आराधना केशव
 • 05:45 am-06:00 am बिज्ञापनहरु
 • 06:00 am-06:30 am कोशीको सन्देश
 • 06:30 am-06:45 am केहि बिज्ञापनहरु
 • 06:45 am-07:00 am आत्मिक यात्रा
 • 07:00 am-07:15 am सु-संदेश
 • 07:15 am-08:00 am पुराना नेपाली गीतहरु
 • 08:00 am-09:00 am सुनौलो बिहानी
 • 09:00 am-10:00 am अतिथि देवो भव:
 • 10:00 am-11:00 am अविरल लोक गीत
 • 11:00 am-12:00 pm हिन्दि डीजे कलेकसन
 • 12:00 pm-1:00 pm OK IUCD सुखी परिवार
 • 1:00 pm-2:00 pm रीमिक्स जोन
 • 2:00 pm-2:15 pm कोशीको संदेश
 • 2:15 pm-3:00 pm नयाँ हिन्दि गीतहरु
 • 3:00 pm-4:00 pm राजवंशी कार्यक्रम
 • 4:00 pm-5:00 pm कोशीको लहर
 • 5:00 pm-6:00 pm बाल गीत
 • 6:30 pm-7:00 pm आशाको बिहानी
 • 7:15 pm-8:00 pm रमाइलो साज
 • 8:00 pm-9:00 pm नेपाली फिल्म गीतहरु
 • 9:00 pm-10:00 pm सेन्टिमेन्टल पप गीतहरु
 • 04:50 am-05:00 am शुभ प्रभात
 • 05:00 am-05:45 am आराधना केशव
 • 05:45 am-06:00 am बिज्ञापनहरु
 • 06:00 am-06:30 am कोशीको सन्देश
 • 06:30 am-06:45 am केहि बिज्ञापनहरु
 • 06:45 am-07:00 am आत्मिक यात्रा
 • 07:00 am-07:15 am सह-यात्रा
 • 07:15 am-08:00 am साहित्यिक कार्यक्रम
 • 08:00 am-09:00 am सुनौलो बिहानी
 • 09:00 am-10:00 am कुइज़ टाईम
 • 10:00 am-11:00 am अविरल लोक गीत
 • 11:00 am-12:00 pm नेपाली पप रिमिक्स
 • 12:00 pm-1:00 pm मधुरस
 • 1:00 pm-2:00 pm रीमिक्स जोन
 • 2:00 pm-2:15 pm कोशीको संदेश
 • 2:15 pm-3:00 pm लेक बेसी
 • 3:00 pm-4:00 pm एस एम एस अनलिमिटेड
 • 4:00 pm-5:00 pm के म पनि बोल्न सक्छु
 • 5:00 pm-6:00 pm बाल संसार
 • 6:00 pm-6:30 pm कोशीको संदेश
 • 6:30 pm-7:00 pm आशाको बिहानी
 • 7:00 pm-7:15 pm जीवन एक संघर्ष
 • 7:15 pm-8:00 pm अंग्रेजी गीतहरु
 • 8:00 pm-9:00 pm लभ टाईम
 • 9:00 pm-10:00 pm सेन्टिमेन्टल हिन्दि गीतहरु
 • 04:50 am-05:00 am शुभ प्रभात
 • 05:00 am-05:45 am आराधना केशव
 • 05:45 am-06:00 am बिज्ञापनहरु
 • 06:00 am-06:30 am कोशीको सन्देश
 • 06:30 am-06:45 am केहि बिज्ञापनहरु
 • 06:45 am-07:00 am आत्मिक यात्रा
 • 07:00 am-07:15 am पुराना हिन्दि गीतहरु
 • 07:15 am-08:00 am पुराना हिन्दि गीतहरु
 • 08:00 am-09:00 am सुनौलो बिहानी
 • 09:00 am-10:00 am टेलिफोन टक
 • 10:00 am-11:00 am अविरल लोक गीत
 • 11:00 am-12:00 pm अंग्रेजी गीतहरु
 • 12:00 pm-1:00 pm हिन्दि गीतहरु
 • 1:00 pm-2:00 pm रीमिक्स जोन
 • 2:00 pm-2:15 pm कोशीको संदेश
 • 2:15 pm-3:00 pm नेपाली आधुनिक गीतहरु
 • 3:00 pm-4:00 pm थारु गीतहरु
 • 4:00 pm-5:00 pm आकाश पाताल
 • 5:00 pm-6:00 pm पुराना हिन्दि गीतहरु
 • 6:00 pm-6:30 pm कोशीको संदेश
 • 6:30 pm-7:00 pm आशाको बिहानी
 • 7:00 pm-7:30 pm रेड्क्रश कार्यक्रम
 • 7:30 pm-8:00 pm गाउँ गाउँमा सिँहदरबार
 • 8:00 pm-9:00 pm मायाजाल
 • 9:00 pm-10:00 pm रमाइलो मंगलबार
 • 04:50 am-05:00 am शुभ प्रभात
 • 05:00 am-05:45 am आराधना केशव
 • 05:45 am-06:00 am बिज्ञापनहरु
 • 06:00 am-06:30 am कोशीको सन्देश
 • 06:30 am-06:45 am केहि बिज्ञापनहरु
 • 06:45 am-07:00 am आत्मिक यात्रा
 • 07:00 am-07:15 am पुराना हिन्दि गीतहरु
 • 07:15 am-08:00 am पुराना हिन्दि गीतहरु
 • 08:00 am-09:00 am सुनौलो बिहानी
 • 09:00 am-10:00 am रोजाई तपाईको गीत हाम्रो
 • 09:00 am-10:00 am टप नेपाली गीतहरु
 • 10:00 am-11:00 am अविरल लोक गीत
 • 11:00 am-12:00 pm विभिन्न गीतहरु
 • 12:00 pm-1:00 pm हिन्दि गजलहरु
 • 1:00 pm-2:00 pm रीमिक्स जोन
 • 2:00 pm-2:15 pm कोशीको संदेश
 • 2:15 pm-3:00 pm गेस एन विन
 • 3:00 pm-4:05 pm वर्ल्ड अमेजीङ्ग फ्याक्ट
 • 4:00 pm-5:00 pm लिम्बु भाषाका गीतहरु
 • 5:00 pm-6:00 pm पुराना हिन्दि गीतहरु
 • 6:00 pm-6:30 pm कोशीको संदेश
 • 6:30 pm-7:00 pm आशाको बिहानी
 • 7:00 pm-8:00 pm मायाजाल
 • 7:15 pm-8:00 pm गाउँ गाउँमा सिङ्ग दरबार
 • 8:00 pm-9:00 pm मझेरी
 • 9:00 pm-10:00 pm सदाबहार गीतमाला
 • 04:50 am-05:00 am शुभ प्रभात
 • 05:00 am-05:45 am आराधना केशव
 • 05:45 am-06:00 am बिज्ञापनहरु
 • 06:00 am-06:30 am कोशीको सन्देश
 • 06:30 am-06:45 am केहि बिज्ञापनहरु
 • 06:45 am-07:00 am आत्मिक यात्रा
 • 07:00 am-07:15 am पुराना नेपाली गीतहरु
 • 07:15 am-08:00 am पुराना नेपाली गीतहरु
 • 08:00 am-09:00 am सुनौलो बिहानी
 • 10:00 am-11:00 am अविरल लोक गीत
 • 11:00 am-12:00 pm हिन्दि डीजे कलेकसन
 • 12:00 pm-1:00 pm हिन्दि गीतहरु
 • 1:00 pm-2:00 pm थाहा पाइराखौ
 • 2:00 pm-2:15 pm कोशीको संदेश
 • 2:15 pm-3:00 pm टप १० नेपाली फिल्मी गीत
 • 3:00 pm-4:00 pm फरक विचार
 • 4:00 pm-5:00 pm मेरो पाखा मेरो भाका
 • 5:00 pm-6:00 pm पुराना हिन्दि गीतहरु
 • 6:00 pm-6:30 pm कोशीको संदेश
 • 6:30 pm-7:00 pm आशाको बिहानी
 • 7:00 pm-8:00 pm अंध्यारो उज्यालो
 • 8:00 pm-9:00 pm नेपाली लोक दोहोरि
 • 04:50 am-05:00 am शुभ प्रभात
 • 05:00 am-05:45 am आराधना केशव
 • 05:45 am-06:00 am बिज्ञापनहरु
 • 06:00 am-06:30 am कोशीको सन्देश
 • 06:30 am-06:45 am केहि बिज्ञापनहरु
 • 06:45 am-07:00 am आत्मिक यात्रा
 • 07:00 am-07:15 am पुराना हिन्दि गीतहरु
 • 07:15 am-08:00 am जनस्वास्थ्य कार्यक्रम
 • 08:00 am-09:00 am सुनौलो बिहानी
 • 09:00 am-10:00 am हामा विश यु अल द बेस्ट
 • 10:00 am-11:00 am अविरल लोक गीत
 • 11:00 am-12:00 pm नेपाली पप रिमिक्स
 • 12:00 pm-1:00 pm इन्टर भवाइस
 • 1:00 pm-2:00 pm रीमिक्स जोन
 • 2:00 pm-2:15 pm कोशीको संदेश
 • 2:15 pm-3:00 pm नेपाली लोक गीत
 • 3:00 pm-4:00 pm आकाश पाताल
 • 4:00 pm-5:00 pm लोक दोहोरि
 • 5:00 pm-6:00 pm लोक दोहोरि
 • 6:00 pm-6:30 pm कोशीको संदेश
 • 6:30 pm-7:00 pm आशाको बिहानी
 • 7:00 pm-8:00 pm म्युजिक क्लब
 • 8:00 pm-9:00 pm रमझम
 • 04:50 am-05:00 am शुभ प्रभात
 • 05:00 am-05:45 am आराधना केशव
 • 05:45 am-06:00 am बिज्ञापनहरु
 • 06:00 am-06:30 am कोशीको सन्देश
 • 06:30 am-06:45 am केहि बिज्ञापनहरु
 • 06:45 am-07:00 am आत्मिक यात्रा
 • 07:00 am-07:15 am सु-संदेश
 • 07:15 am-08:00 am कोशीको मन्थन
 • 08:00 am-09:00 am सुनौलो बिहानी
 • 09:00 am-10:00 am एनसेल स्याटडे मिक्स
 • 10:00 am-11:00 am खुशीका रङ्गहरु
 • 11:00 am-12:00 pm अक्षर एक नाम अनेक
 • 12:00 pm-1:00 pm रमपम लन्च आवर
 • 1:00 pm-2:00 pm वाइ वाइ अनुरोध संगीत
 • 2:00 pm-2:15 pm कोशीको संदेश
 • 2:15 pm-3:00 pm फन टाइम
 • 3:00 pm-4:00 pm म्युजिक क्लब
 • 4:00 pm-5:00 pm फुल भोल्युम
 • 5:00 pm-6:00 pm लोक चौतारी
 • 6:30 pm-7:00 pm आशाको बिहानी
 • 7:00 pm-8:00 pm खुकुरी म्युजिक मस्ती
 • 7:00 pm-8:00 pm मैथिली गीतहरु
 • 8:00 pm-9:00 pm रमाइलो शनिबार